Ungdomar "deltar systematiskt mindre" i "konventionella" former, som val eller partimöten, visar studien "The Political Participation of Youth in Portugal", som presenterades vid Calouste Gulbenkian-stiftelsen i Lissabon.

De har dock en "särskilt framträdande och särskiljande roll" när det gäller politiskt deltagande på nätet, nämligen när det gäller politiska diskussioner på sociala nätverk, samt medborgerligt deltagande genom demonstrationer, undertecknande av framställningar, insamling av pengar eller bojkott av "vissa produkter av politiska skäl" eller mot klimatförändringar.

"Vi kan inte förstå ungdomars politiska deltagande och deras benägenhet att intressera sig för politik om vi bara tittar på valdeltagandet", säger Pedro Magalhães, forskare vid Lissabons universitet och en av samordnarna av studien.

Forskningen, som främjades av Gulbenkian-stiftelsen i samarbete med centret för studier och opinionsundersökningar vid Portugals katolska universitet, genomfördes med deltagande av universiteten i Aveiro, Lissabon, Minho och Porto.

Att rösta i val "är oerhört viktigt", men Pedro Magalhães varnade för att "man inte får nedvärdera det intresse och den motivation som unga människor i allt högre grad lägger i andra former av deltagande".

"Politiska attityder, sättet att se på världen och politiken... Ungdomarna är, i motsats till vad man ofta tror, passiva och ointresserade... Det vi ser är precis tvärtom", exemplifierade han.

Studien utarbetades 2020 och hade som referenser två andra från 2007 och 2015 om samma ämne. Forskarna använde sig av den europeiska sociala undersökningen, enkäter och intervjuer med ungdomar.

Patrício Costa, professor vid universitetet i Minho och även samordnare av denna forskning, förklarade att det finns indikatorer som visar att den yngre generationen (mellan 15 och 24 år) är "mer medveten" och har "andra bekymmer, andra motiv", och att "partistrukturerna inte svarar".