Vid en ekonomikonferens i Algarve den 25 februari talade António Saraiva, chef för CIP (Association of Companies in Portugal), med företagare inom hotell- och restaurangbranschen om de nya utmaningarna för den portugisiska ekonomin. I evenemanget, som ägde rum i AHETA:s (Association of Hotels and Tourist Enterprises of the Algarve) lokaler i Albufeira, deltog José Carlos Rolo, borgmästare i Albufeira, och Hélder Martins, ordförande för AHETA.

Med anledning av kriget mellan Ukraina och Ryssland som just har brutit ut sade António Saraiva att de externa geopolitiska utsikterna har stor inverkan på den portugisiska ekonomin, men att landet måste göra sitt interna arbete för att övervinna alla dessa motgångar.

Ett land med små företag

"Portugal är ett land som består av små och medelstora företag", sade han. Av de 1 300 000 företag som är baserade i Portugal är 1 200 000 små företag, endast 1 600 är stora företag och resten är medelstora företag. Dessa företag är råmaterialet i vår ekonomi och det är det vi måste arbeta med.

I denna fråga anser han att tillväxten är grundläggande: "Under de senaste tio åren har landet i genomsnitt bara vuxit med 1,5 procent. De politiska partierna - både höger och vänster - måste se på detta problem med en strategisk plan för att låta landet växa. Därför är tillväxt ledordet, men det kan bara uppnås med hjälp av offentlig politik", sade António Saraiva vid konferensen med namnet "De nya utmaningarna för den portugisiska ekonomin".

Dessutom försvarade "chefernas chef", som han kallas, tre grundläggande reformer, en på skatteområdet, en annan inom rättsväsendet och den sista inom den offentliga förvaltningen. Något som han anser ligger inom räckhåll för regeringen, som nyligen fick majoritet i parlamentet.

Viktiga politiska åtgärder för att stimulera ekonomin

Enligt António Saraiva har Portugal höga skatter, vilket gör att landet inte kan växa ekonomiskt. Vidare hävdade han att vi gradvis bör överväga att slopa bolagsskatten (IRC). "Låt oss vara investeringsvänliga genom att belöna dem som skapar arbetstillfällen", konstaterade han.

När det gäller rättsväsendet sade António Saraiva att portugisiska domstolar tar fyra gånger längre tid på sig att lösa ärenden än EU-genomsnittet. Dessutom sade han att rättsväsendet måste vara snabbare när det gäller att lösa domstolskonflikter, annars uppstår en känsla av orättvisa bland befolkningen.

Sist men inte minst gäller det reformen av den offentliga förvaltningen som António Saraiva redan tidigare har försvarat. "Det kan ta flera år att få en licens för att bygga en fabrik och med de skatter som vi betalar förtjänar vi en effektivare och bättre service", tillade han.

"Vi har 800 000 offentliganställda i den offentliga förvaltningen". Ett antal som António Saraiva anser vara tillräckligt för att genomföra intern rörlighet närhelst det behövs i stället för att anställa mer personal. "Jag säger inte att vi måste avskeda de offentliganställda som vi redan har, men vi kan sköta det mer effektivt".

Dessutom anser han att digitaliseringen är viktig: "Vi bör inte be om pappersarbete som kan finnas i systemet. Det är den typen av effektivitet som jag talar om", sade han.