Jorge Carvalho, den regionala utbildningssekreteraren, betonade att de vanliga kriterierna ifrågasätts "från det ögonblick" det blir nödvändigt "att samla elever från olika årskurser i samma klassrum".

Den regionala sekreteraren för utbildning, vetenskap och teknik talade vid ett möte i utbildningskommissionen i Madeiras lagstiftande församling, där han hördes om "processen med att slå ihop och stänga skolor i flera kommuner i regionen", på begäran av parlamentsgruppen PS.

"Under det senaste decenniet har Madeira förlorat nästan 5 000 elever i första klass", sade Jorge Carvalho.

Vid sammanträdet började PS-ledamoten Rui Caetano med att nämna att partiet inte är emot nedläggning av skolor, "under förutsättning att kriterierna är tydliga", och förklarade att han bad om denna utfrågning med tanke på att det har funnits en "brist på dialog" i dessa frågor.

Enligt PS-parlamentarikern, som är det största oppositionspartiet i Madeiras parlament, har det redan fattats "beslut" utan att familjer och kommuner vet om det, vilket han kritiserade.