"Den globala geopolitiska osäkerheten och de stigande energi- och råvarupriserna har fått oss att revidera vår prognos för BNP-tillväxten 2022 för Portugal från 5,7 % till 4,6 %, med en möjlig ytterligare nedgång beroende på hur konflikten i Ukraina utvecklas", skriver det finansiella kreditvärderingsinstitutet i rapporten.

S&P förklarar att avmattningen 2022 förväntas bero på stigande energi- och råvarupriser och de potentiella negativa effekterna på förtroendet till följd av den förvärrade konflikten i Ukraina, trots "Portugals minimala direkta kopplingar till de ryska och ukrainska ekonomierna".

Myndigheten påpekar dock att utsikterna på medellång sikt för den portugisiska BNP-tillväxten är gynnsamma, med turismen positionerad för en stark återhämtning 2022-2023, vilket också återspeglar utbetalningen av EU-medel.