"Utrikesministeriet försöker få information om eventuella portugisiska medborgare som befann sig på militärbasen i Yavoriv i Ukraina och kan hittills inte bekräfta var de befann sig", står det i en not som ministeriet skickat till Lusa.

Militärbasen i Yavoriv i Ukraina - som ligger mindre än 25 kilometer från den polska gränsen - bombades av Ryssland och orsakade enligt ukrainska myndigheter minst 35 dödsfall och 134 skadade.

Det ryska försvarsministeriet hävdar att bombningen dödade "minst 180 utländska legosoldater".

Enligt CNN Portugal befann sig fyra portugiser från Vila Nova de Gaia på militärbasen i Yavoriv, men deras vistelseort är okänd.

Att inte resa

I det meddelande som skickades till Lusa "insisterar utrikesministeriet starkt på att ingen portugisisk medborgare, med tanke på situationen i landet, reser till Ukraina".

"De som ändå gör det ombeds att åtminstone meddela det konsulära nödkontoret att de reser till landet", skriver ministeriet.

Denna militärbas i Yavoriv har under de senaste åren fungerat som en träningsanläggning för ukrainska styrkor under överinseende av utländska instruktörer, främst amerikaner och kanadensare.

Basen i Yavoriv var också ett av de viktigaste centra som användes för gemensamma militärövningar mellan ukrainska och Nato-styrkor. De utländska trupperna lämnade Ukraina strax innan den ryska invasionen inleddes.