Tjänstemannen hade redan gjort företagets avsikter kända i en intervju med ECO, innan Europeiska kommissionen godkände omstruktureringsplanen, då han sade att företaget ville ha "så många ankomst- och avgångstider som möjligt" som Bryssel skulle ta från TAP.

I en intervju med Dinheiro Vivo i år bekräftade chefen denna avsikt: "När det finns regler kommer vi att lägga fram vår affärsplan för att försöka vinna dessa ankomst- och avgångstider och växa i Lissabon, genom att presentera en modell som kompenserar passagerarna". Han sade också att om han fick behålla ankomst- och avgångstiderna skulle han basera ytterligare tre flygplan i Lissabon och skapa 100 arbetstillfällen.

Tilldelningen av 18 ankomst- och avgångstider (nio start- och landningspar) var en av de åtgärder som Bryssel krävde för att godkänna det statliga stödet på 3,2 miljoner euro till TAP. Förutom easyJet väntas även Ryanair ge sig in i tävlingen.

Intresserade företag har fram till den 24 mars på sig att lämna in sina preliminära förslag. Den 25 april kommer förteckningen över de sökande lufttrafikföretagen att meddelas, och de har fram till den 12 maj på sig att lämna in sina slutliga förslag. Europeiska kommissionens beslut är planerat till juni. Vinnaren kommer att kunna använda ankomst- och avgångstiderna från och med nästa IATA-vinter, som börjar i slutet av oktober.