Plattformen SEFforUkraine.sef.pt "gör det möjligt för alla ukrainska medborgare och deras familjemedlemmar (hushåll), samt alla utländska medborgare som är bosatta i Ukraina, att göra en online-ansökan om tillfälligt skydd i ett år, som kan förlängas i två perioder om sex månader", enligt SEF.

Under processen för tillfälligt skydd i Portugal får de medborgare som ansöker om det tillgång till skatte-, socialförsäkrings- och hälsovårdsnummer, så att de kan utnyttja dessa tjänster och komma in på arbetsmarknaden.

Plattformen innehåller också information om andra aspekter av mottagande och integration av fördrivna personer.

Portugal har hittills beviljat mer än 7 200 ansökningar om tillfälligt skydd för personer som kommer från Ukraina till följd av krigssituationen, avslöjade utlännings- och gränsmyndigheten (SEF) för Lusa.

Enligt den senaste uppdateringen har SEF godkänt 7 225 ansökningar om tillfälligt skydd sedan Rysslands invasion av Ukraina inleddes den 24 februari.

I slutet av fredagen förra veckan hade 6 178 ansökningar registrerats.

Den portugisiska regeringen beviljar tillfälligt skydd till personer som kommer från Ukraina till följd av krigssituationen.