Den sydöstra delen av Iberiska halvön har drabbats av luftströmmar som har dragit med sig partiklar från Nordafrika och som har målat himlen i Murcia-regionen orange.

Enligt en rapport från Observador kommer luftkvaliteten att försämras avsevärt, och personer som är mer känsliga för denna typ av fenomen bör vara extra försiktiga och om möjligt undvika att exponera sig utomhus.