Uppgifter från INE visar att den nationella hotellbranschen i januari registrerade en minskning av antalet gäster med 39,9 % och av antalet övernattningar med 38,8 % jämfört med januari 2020, även innan pandemin kom, men jämfört med januari förra året, då landet återigen var avspärrat, var det en ökning med 183,7 % respektive 185,9 %.

När det gäller inkomsterna, som uppgick till 106,4 miljoner euro, varav 76,0 miljoner euro för inkvartering, är situationen också identisk, eftersom denna indikator tredubblades jämfört med januari förra året, men jämfört med samma period 2020 visade en minskning med 39,1 procent av de totala inkomsterna, medan inkomsterna från inkvartering minskade med 38,8 procent.

INE:s uppgifter visar också att när det gäller övernattningar bidrog den inhemska marknaden med 857,7 000 övernattningar och ökade med 104,5 %, medan de externa marknaderna, som stod för 57,0 % av de totala övernattningarna, stod för 1,1 miljoner övernattningar (+308,7 %).