Parets kroppar, 74 och 77 år gamla, hittades tidigt på söndagen av deras son i huset där de bodde, och poliskällor uppger för Lusa att det verkar röra sig om ett fall av mord följt av självmord, även om "alla hypoteser är öppna", enligt samma källa.

"Experterna genomförde undersökningar på plats och gjorde en första bedömning, men utredningen befinner sig i ett mycket embryonalt skede och vi väntar fortfarande på obduktionsrapporten".

Parets son anmälde fallet till polisen, som senare överlämnades till rättspolisen, som ansvarar för att utreda grova brott.