"En luftmassa som kommer från Nordafrikas öknar har trängt in i området, vilket leder till en situation med dålig luftkvalitet och höga halter av partiklar som kan inandas (PM10)", säger Portugals miljöbyrå (APA) i ett uttalande.

APA meddelar att händelsen började tidigt i morse i den norra regionen och väntas utvidgas till regionerna i den centrala regionen, Lissabon och Vale do Tejo och Alentejo, och resten av landet på onsdag.

Enligt APA ska dammolnen minska i intensitet från och med torsdag.

APA förklarar att detta är "ett fenomen som uppstår när luftmassan med höga koncentrationer av damm transporteras över stora avstånd från torra och halvtorra områden och når lägre höjder och når marknivå, vilket är fallet i den situation som redan pågår i den inre norra regionen av landet".

Den portugisiska miljöbyrån anger också att "denna förorening har effekter på människors hälsa, främst på den känsligaste befolkningen, barn och äldre, vars hälsovård måste fördubblas när dessa situationer inträffar, och de särskilda rekommendationerna från generaldirektoratet måste följas".