"På drygt två veckor har det redan kommit mer än 10 000 personer och nästan två tredjedelar av dem är kvinnor, det vill säga 59 procent", säger Cláudia Pereira.

Cláudia Pereira tillade att mer än en tredjedel av de ukrainare som hittills har välkomnats i landet är barn i åldrarna 0-13 år.

Tjänstemannen sade att de som anländer från Ukraina till Portugal i allmänhet är en "mor med två barn".

När det gäller män är majoriteten barn eller äldre, med tanke på att ungdomar och vuxna stannade i landet för att kämpa, sade statssekreteraren.

När det gäller den geografiska fördelningen nämnde Cláudia Pereira att alla kommuner tar emot ukrainare, särskilt distrikten Lissabon, Setúbal, Faro, Porto och Leiria.

Statssekreteraren betonade att Portugal kommer att ta emot dem som behövs, utan att fastställa något maximalt antal.

"Jag tror inte att någon av oss kan föreställa sig vad dessa människor har gått igenom, först att lämna landet, sedan det lidande de har och därför välkomnar vi dem som är nödvändiga att ta emot", förstärkte hon och tillade att regeringen undanröjt så många hinder som möjligt för en bättre integration av ukrainare, genom att redan från början skapa tillfällig skyddsstatus på grund av att de kommer från en krigssituation och ett omedelbart uppehållstillstånd.