Från och med i dag kommer asymtomatiska positiva fall inte heller längre att isoleras i den autonoma regionen, utan regeln gäller endast för symptomatiska positiva fall.

Varningssituationen gäller fram till 23.59 den 31 mars och innebär att de allra flesta åtgärder för att kontrollera Covid-19-pandemin bibehålls, med vissa undantag, t.ex. att det inte längre är obligatoriskt att använda munskydd utomhus.

Denna åtgärd trädde i kraft på Madeira den 1 augusti 2020 och även om den accepterades av befolkningen orsakade den kontroverser, särskilt när det gäller rättsligt stöd och proportionalitet med tanke på den epidemiologiska situationen i den autonoma regionen, med endast nio fall av Covid-19 vid den tidpunkten.

Madeiras regering (PSD/CDS-PP) lade dock tonvikten på förebyggande åtgärder och försvar av folkhälsan och motiverade beslutet med den risk för smitta som uppstått till följd av prognoserna om att 150 000 turister skulle komma under sommaren och att skolundervisningen skulle återupptas i september, vilket skulle innebära att cirka 40 000 elever, 6 000 lärare och 4 000 anställda skulle delta.

Ett år och sju månader senare anser Madeiras regering att det finns "säkra villkor" för att avskaffa den obligatoriska användningen av munskydd på gatan och motiverar beslutet med att den fullständiga vaccinationsgraden mot SARS-CoV-2 är högre än 90 % och att dödligheten är lägre än 0,8 %.