Portugal har också fått en ny ambassadör i Caracas, efter att "på förslag från regeringen ha utnämnt den andra klassens fullmäktige minister João Pedro de Vasconcelos Fins do Lago till ambassadör".

Diplomatiska åtgärder omfattar också utnämningen av en ny ambassadör i Wien, som från och med den 22 mars kommer att vara Miguel Maria Simões Coelho de Almeida e Sousa, och i Nairobi, där Ana Filomena da Costa Rocha kommer att inneha ambassadörsposten.