Enligt en rapport från ECO har de portugisiska myndigheterna från listan över cirka 700 företag och enskilda personer som redan har sanktionerats av Europeiska unionen (EU) mot Ryssland på grund av kriget i Ukraina, identifierat och fryst endast ett enskilt bankkonto i ett finansinstitut i Portugal med endast 242 euro.

Det var inte möjligt att identifiera namnet på finansinstitutet eller kunden i fråga. Enligt den information som ECO har samlat in kan det låga beloppet visserligen ge anledning till tvivel om att bankkontot kan ha tömts i sista minuten för att undgå sanktioner, men myndigheterna har inga uppgifter om betydande rörelser innan de restriktiva åtgärderna trädde i kraft.

Alla banker och andra finansiella enheter, såsom kryptovalutaplattformar, i Portugal måste rapportera till tillsynsmyndigheten om de har exponering mot ryska oligarker eller företag som står Vladimir Putin-regimen nära och som finns med på EU:s alltmer omfattande "svarta lista" över sanktioner.

Av de cirka 250 finansinstitut som står under tillsyn av Bank of Portugal när det gäller penningtvätt och finansiering av terrorism är det endast 16 som har meddelat tillsynsmyndigheten på detta område, och 15 av dem har gjort det endast för att klargöra att de inte har exponering mot enheter som har sanktionerats.