"Det är dags att stödja kollektivtrafiken ännu mer och bygga upp motståndskraftiga lösningar utan fossila bränslen", försvarar Zero i ett uttalande och presenterar konkreta åtgärder för att ge ett "omedelbart svar" på energikrisen, vilket innebär att uppmuntra till "mindre användning av fossila bränslen".

En av de åtgärder som förespråkas av miljöpartisterna är att "tillfälligt likställa kommunala och storstadskort till halva priset" för att uppmuntra fler människor att åka kollektivt.

En annan åtgärd är att se över eller till och med avskaffa AutoVoucher-programmet, eftersom de anser att det endast gynnar "den del av befolkningen som är mer datorkunnig".