Enligt en rapport från ECO har genomsnittspriset på ett fat Brent lett till en minskning med 17 cent per liter för diesel och 13 cent per liter för bensin. Till detta värde skulle man lägga till ytterligare några cent (2,6 respektive 2 cent) med hänvisning till skatten på petroleumprodukter (ISP), eftersom den nya beräkningsform som skapats av den verkställande myndigheten fastställde att denna skatt skulle variera beroende på utvecklingen av momsintäkterna. Om bränslepriserna sjunker bör ISP öka. Men med hänsyn till de "osäkra omständigheterna när det gäller konjunkturutvecklingen och förväntningarna på samordnade svar på EU-nivå" valde regeringen att inte uppdatera ISP denna vecka, utan kommer i stället att behålla "den tillfälliga rabatten".