Enligt de uppdaterade siffrorna från och med idag har Portugal ett dagligt genomsnitt på 1,73 dödsfall per miljon invånare som hänförs till sjukdomen under de senaste sju dagarna, vilket är lägre än EU-genomsnittet, som är 2,41, men högre än världsgenomsnittet, som är 0,66.

Av EU-länderna har Lettland det högsta genomsnittet (5,74), följt av Danmark (5,58), Finland (5,41), Grekland (5,17) och Slovakien (5,03).

I hela världen, och endast i länder med mer än en miljon invånare, har Hongkong det högsta genomsnittet (35,9 dagliga dödsfall tillskrivna covid-19), följt av Norge (10,87), Sydkorea (6,02), Lettland och Danmark.