"Må fördomar ge plats åt vänskap och ömsesidig förståelse, fientlighet åt god grannsämja, misstro åt öppenhet för det som är annorlunda hos var och en", säger Marcelo Rebelo de Sousa i ett meddelande som publicerats på den officiella sidan för republikens ordförandeskap.

Statsöverhuvudet "betonar vikten av att enas kring målet om ett mångsidigt, mindre ojämlikt och mer inkluderande Portugal, där vi alla kan sträva efter samma möjligheter och en mer välmående, rättvisare och en mer broderlig framtid", står det i texten.

Marcelo Rebelo de Sousa anser att "i en tid av utmaningar, som fortfarande präglas av effekterna av Covid-19, kriget i Europa och de ökade ojämlikheterna i det portugisiska samhället och i världen", är det viktigt att portugiserna fokuserar på det som förenar dem och hittar "en gemensam grund för dialog och fredlig samexistens".

Den internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering firas årligen den 21 mars.

Denna dag inrättades genom en resolution från FN:s generalförsamling den 26 oktober 1966, med tanke på de händelser som ägde rum den 21 mars 1960. Den dagen öppnade polisen eld och dödade 69 personer i en fredlig demonstration i Sharpeville, Sydafrika, mot lagar som fördjupade apartheid.