Enligt minister Mariana Vieira da Silva har arbetet med att identifiera och rädda afghanska medborgare "inte upphört", men hon betonade att det är en mer komplicerad process när det gäller resor jämfört med situationen i Ukraina.

"Arbetet har inte upphört och varje vecka tar vi emot inte bara ukrainska medborgare som valt att komma till Portugal, utan även afghanska medborgare, till exempel", sade ministern och tillade att en grupp anlände under helgen.

På frågan om Portugal har varit flitigare i åtgärderna för att stödja och skydda ukrainska flyktingar än i andra situationer svarade Mariana Vieira da Silva att trots att hon förstår kritiken, "i det portugisiska fallet är detta inte sant".

"Under augusti och september [2021], när den afghanska krisen började, vidtog vi samma typ av åtgärder. Det som händer är att vi nu talar om siffror som inte kan jämföras med någon situation som Europa har upplevt", motiverade hon och framhöll det som ett "gott tecken" att "alla nu öppnar sina dörrar".