Enligt en rapport från The Independent gör den nya regeln det möjligt för passagerare att resa med vätskor utan att omfattas av begränsningar för förpackningars storlek, så länge de förvaras/förs i handbagaget.

Reglerna kommer att träda i kraft inte bara på flygplatser i Irland utan även på andra flygplatser, enligt reseexperten Eoghan Corry.

Enligt Corry är det tekniken som har förändrats, och företagen har höjt nivån på teknik och säkerhet. Corry betonar också att avsikten är att det inte heller är nödvändigt att ta med sig bärbara datorer och vätskor ur resväskor.

I ett uttalande konstaterar dock Shannon-flygplatsens ledningsorgan att "begränsningen av vätskor i behållare på 100 ml kan dock vara i kraft på alla andra flygplatser i EU", så det kommer att bli nödvändigt att kontrollera lokalt, på varje flygplats, om begränsningar gäller.

År 2021 införde Shannon Airport ett nytt säkerhetssystem för passagerare som kostade 2,7 miljoner euro och som uppgraderade säkerhetsutrustningen i flygplatsterminalen, vilket innebär att passagerare kan bära med sig vätskor när de passerar genom säkerhetskontrollen.