"För att göra livsmedelspriserna mer lättillgängliga kan medlemsstaterna också tillämpa reducerade momssatser och uppmuntra de ekonomiska aktörerna att hålla nere detaljhandelspriserna", rekommenderade kommissionen.

I ett svar som skickades till Lusa i fredags förklarade en officiell källa från Europeiska kommissionen att "enligt de nuvarande reglerna för mervärdesskattesatser kan medlemsstaterna i allmänhet tillämpa en normal skattesats på alla varor och tjänster som måste vara högre än 15 procent", och i krissituationer "välja att tillämpa högst två reducerade skattesatser på olika nivåer, men så lågt som 5 procent".

I Portugal är de reducerade momssatserna 6 % på fastlandet (jämfört med 23 % normal och 13 % mellanliggande), 5 % på Madeira och 4 % på Azorerna. Bland de varor som redan omfattas av den reducerade skattesatsen finns livsmedelsprodukter som spannmål, kött, fisk, mejeriprodukter, olivolja, salt, grönsaker och frukt.