Regeringen räknade med att priset på en liter diesel respektive bensin skulle sjunka med 17 cent respektive 13 cent, vilket en sektorskälla också hade meddelat ECO i fredags, men prisuppdateringen i början av veckan innebar en sänkning med endast 13 cent respektive 10 cent.

En officiell källa från det nationella oljebolaget berättade för ECO att "den återspeglade fullt ut skillnaden mellan de genomsnittliga priserna på diesel och bensin från förra veckan jämfört med föregående vecka, vilket den gör varje vecka, både i perioder med stigande och fallande priser".

Trots att prissänkningen inte nådde upp till regeringens förväntningar garanterar oljebolaget att det inte tjänar mer vid pumparna och att dess vinstmarginal inte har ökat i och med uppdateringen av bränslepriset den här veckan.