I ett uttalande framhöll polisen att mellan den 1 januari och den 15 mars i år, enligt preliminära uppgifter, registrerades 9 716 olyckor, 2 941 fler än under samma period förra året, vilket motsvarar en ökning med 43,4 %.

Mellan dessa datum registrerades 12 dödsfall, vilket är två färre än under samma period förra året.

När det gäller olyckor med offer noterade PSP en ökning av antalet olyckor med 45,5 % jämfört med samma period förra året, med en betydande ökning av antalet lindriga skador (+904).

PSP tillägger också att under samma period registrerades 5 059 olyckor med enbart skador, medan det under samma period registrerades 7 220, en ökning med 42,7 %.

PSP betonar att "man kommer att fortsätta att övervaka förarnas riskbeteenden, särskilt de beteenden som har en hög prevalens och större inverkan på trafikolyckor, nämligen fortkörning, körning under påverkan av alkohol, missbruk av mobiltelefoner och underlåtenhet att använda (eller missbruka) säkerhetsbälten och fasthållningsanordningar".