Forskningen, som publicerades i det vetenskapliga nyhetsbrevet Environment International, fokuserade på 749 europeiska städer och fann att nästan 60 miljoner människor utsätts för "ohälsosamma bullernivåer" som genereras av fordon.

Om de bullernivåer som rekommenderas av WHO skulle uppfyllas beräknas tusentals dödsfall kunna undvikas varje år, varav 3 600 orsakade av ischemiska hjärtsjukdomar.

WHO rekommenderar att den genomsnittliga bullernivån under en 24-timmarsperiod inte bör överstiga 53 decibel.

I Lissabon är den procentuella andelen av befolkningen som utsätts för buller över gränsvärdet 40,6 %. Om man tittar på andra europeiska huvudstäder är det i Berlin som denna andel är lägst, 29,8 %.

Wien är den stad där befolkningen är mest utsatt för överdrivet buller, med en andel på 86,5 %.

I tidigare studier har omgivningsbuller kopplats till en rad negativa hälsoeffekter, från sömnstörningar till problem vid förlossning och hjärtsjukdomar.

"Långvarig exponering för trafikbuller kan orsaka en fortsatt stressreaktion som ökar hjärtfrekvensen, blodtrycket och sammandragningen av blodkärlen, vilket så småningom leder till kroniska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, depression och ångest", säger Barcelona Institute for Global Health.