Rapporten från Institutet för bevarande av natur och skog (ICNF) fokuserar på populationer av iberisk kejsarörn, kungsörn och bonelliörn i Alentejo.

Enligt rapporten uppvisar den iberiska kejsarörnen en positiv tillväxttrend och har sett en populationsökning på 60 % under de senaste tre åren (13 till 20 par) och har en bevarandestatus i Portugal som bedöms som "kritiskt hotad". På 1980-talet slutade den att häcka i Portugal och ansågs vara utdöd som häckande art, men från och med 2003 började den häcka igen i landet.

När det gäller kungsörn anses artens tillväxt vara stabil om man jämför med uppgifter från 2002 och 2004 (nio par under dessa år och tio par 2020). Den största örnen på Iberiska halvön har en bevarandestatus som definieras som "utrotningshotad".

Bonellis örn har en mycket positiv tillväxttrend, med en ökning på 140 % under de senaste 15 åren (27 par 2005 och 65 par 2020), och en bevarandestatus som klassas som "utrotningshotad".