Teresa Fernandes från Águas do Algarve, det företag som förvaltar Algarves kommunala vattenförsörjningssystem, sade att "nederbörden ännu inte har avspeglats i mängden vatten som lagrats i regionens dammar, som fortfarande ligger under den nivå som är önskvärd för den här tiden av det hydrologiska året".

Det officiella uttalandet innebär att de lagrade vattenvolymerna i dammarna Odeleite och Beliche i östra Algarve, Odelouca och Bravura i västra Algarve, "inte förändrats" jämfört med uppgifterna från februari månad.

"Det regn som föll påverkade praktiskt taget inte lagringsnivåerna, men bidrog till att minimera torkans inverkan på jordbruksfälten och lättade trycket på uttaget av vatten från dammarna för bevattning av de flesta grödor".

Odeleite och Beliche, båda i östra Algarve, och Odelouca och Bravura, i västra Algarve, har nivåer som ligger under 50 % av sina användbara lagringsvolymer. Bravura, i kommunen Lagos, är den som har den mest oroväckande situationen, med endast 14,5 % av sin användbara kapacitet.

Otillräcklig nederbörd

Teresa Fernandes betonade att den mängd regn som har fallit i regionen "hittills har varit otillräcklig" för att lindra den extrema torka som regionen står inför, en situation som bara kan lindras om det fortsätter att regna nästa månad.

"Vi förväntar oss att regnet fortsätter under april månad för att öka lagringsvolymerna i Algarvedammarna", sade hon.

För att möta torkan upprepade talespersonen för Águas do Algarve vikten av att "öka medvetenheten om behovet av att spara vatten".

"Vatten är en resurs som måste användas på ett ansvarsfullt sätt, i en tid då vattenbristen ständigt blir kännbar på grund av klimatförändringarna", konstaterade hon.