Hela tiden har vi frågat oss "Vad kan vi göra" och "Hur kan vi hjälpa till?".

Du kan hjälpa till, och du kan hjälpa till NU, och det här är hur....

Junta de Freguesia i Almancil har ansvaret för boende, mat, välbefinnande och medicinska behov hos de ukrainska flyktingar som har bjudits in till vårt trygga samhälle, och de har bett All Saints Anglican Church i Almancil om hjälp.

Junta behöver snarast förnödenheter för att kunna ta hand om flyktingarna både fysiskt och känslomässigt.

All Saints Anglican Church hjälper till att samla in och dela ut donationer, att ge all hjälp de kan och att vara en tillgänglig lokal resurs.

Så här kan du göra...

Kontakta det här telefonnumret eller den här e-postadressen och be om en förteckning över förnödenheter och information om hur du kan donera till den hjälpfond för Ukraina som kyrkan har inrättat.

Telefon: 932 841 943

secretary@allsaintsalgarve.church

www.allsaintsalgarve.com

Sedan ... Berätta för dina vänner, för dina Facebook-grupper, för dina grannar, för alla du kan vad som händer och hur de kan hjälpa till.

Tack på förhand för er generositet - vi må vara ett litet samhälle men vi är mäktiga i vår omsorg om andra.