Banktillsynsmyndigheten förutspår att arbetslösheten kommer att sjunka till 5,9 % år 2022, till 5,7 % år 2023 och till 5,6 % år 2024, jämfört med 6,6 % år 2021.

Prognoserna för i år från institutionen som leds av Mário Centeno är de mest optimistiska bland de viktigaste nationella och internationella institutionerna, med finansministeriet som beräknar en ränta på 6,5 %, Internationella valutafonden och Organisationen för samarbete och utveckling på 6,7 % och rådet för offentliga finanser på 6,4 %.

"Återhämtningen på arbetsmarknaden har varit snabbare än väntat, vilket innebar successiva nedrevideringar av prognoserna för arbetslösheten under hela 2021", konstaterar BdP.