De stigande priserna på glas, korkar, etiketter, lim, pallar, kartonger, bekämpningsmedel, gödningsmedel, elektricitet, bränsle och frakt har alla pekats ut som faktorer som bidragit till att vinpriserna har skjutit i höjden under de senaste månaderna.

I en rapport från ECO medger producenterna att vinet under de kommande veckorna kommer att bli dyrare i snabbköpets hyllor och på restauranger.

För Aveleda, som är den största producenten av Vinho Verde under varumärket Casal Garcia, är det glaspriset som har varit den viktigaste faktorn, där glasflaskorna nu kostar 50 procent mer än för ett år sedan.

"Vi har gjort en blygsam ökning [av priset till kunderna], i storleksordningen 3 procent, men det är helt klart inte tillräckligt. Fler höjningar är oundvikliga i mitten eller mot slutet av året. Vi håller fortfarande på att bestämma den bästa tidpunkten. Men det är ogenomförbart att behålla de nuvarande priserna", sade Aveledas vice vd. Inflationen "är oundviklig och kommer att påverka konsumtionen, [eftersom] det är naturligt för vissa konsumenter att gå över till billigare viner eller andra produkter", till exempel öl.