Enligt Lusa är minderåriga som har fått åtminstone den primära vaccinationen mot Covid-19 undantagna från det europeiska digitala certifikatets nio månader långa giltighetstid, enligt de nya regler som antagits av Europeiska kommissionen.

Enligt de nya reglerna gäller nu endast digitala Covid-certifikat från Europeiska unionen (EU) för personer över 18 år en giltighetstid på 270 dagar (nio månader) efter det att den sista dosen av den primära vaccinationen har administrerats.

För Johnson&Johnson-vaccinet innebär detta 270 dagar efter den första och enda injektionen. För ett vaccin med två doser innebär det 270 dagar efter den andra injektionen.

Regler som är lättade

Denna uppmjukning av reglerna beror på att inte alla EU:s medlemsstater rekommenderar förstärkt vaccinering av minderåriga. Undantaget måste tillämpas av varje medlemsstat - genom att anpassa de tillämpningar som kontrollerar intygens giltighet - fram till den 6 april.

EU:s digitala Covid-certifikat är ett digitalt bevis på att en person är vaccinerad mot sjukdomen, har fått ett negativt testresultat eller har återhämtat sig från Covid-19.