Beslutet, som offentliggjordes i Diário da República och undertecknades av biträdande statssekreteraren för stats- och inrikesförvaltningen, Antero Luís, godkänner installationen och driften av videoövervakningssystemet i Porto.

Systemet, som består av 79 fasta kameror, kommer att täcka gatorna och de offentliga platserna i centrum, dvs. i kommundelarna Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau och Vitória.

Videoövervakningen kommer att fungera dygnet runt och alla dagar i veckan.

"Det är förbjudet att fånga ljud, utom när det föreligger en konkret fara för människors, djurs och egendoms säkerhet", står det i dokumentet, och man tillägger att den person som ansvarar för bevarande och behandling av uppgifter är chefen för det operativa området vid PSP:s Metropolitan Command of Porto.