Olyckan inträffade på eftermiddagen den 22 september 2014 vid 14.00-tiden på en skola i Póvoa de Lanhoso, när den 10-åriga flickan efter en rast mellan lektionerna var på väg till klassen tillsammans med sina klasskamrater.

Det uppgavs att den minderåriga snubblade över ett järnstycke som var förankrat i golvet och som fungerade som stöd för en av dörrarna på skolgården, efter att ha fallit med bröstet på ett andra järnstycke.

Barnet drabbades av ett buktrauma med traumatisk pankreatit på grund av en fraktur i bukspottkörteln och var därefter inlagd på sjukhus i över två månader.

Domstolen drog slutsatsen att staten "åsidosatte de övervakningsskyldigheter som åligger den offentliga enheten", efter att ha bevisat att de ovannämnda järnbitarna utgjorde en fara för säkerheten och integriteten hos eleverna i den skola där olyckan inträffade.