"Embraer har öppnat 100 lediga platser för arbete vid industrienheterna Embraer Metálicas och Embraer Composites", som är belägna i den industriella flygtekniska parken i Évora, meddelade företaget.

Enligt flygbyggnadsföretaget är dessa kontrakt "avsedda att svara på ökningen av produktionskapaciteten i de kompetenscentra" som ligger i Alentejo-staden, vars verksamhet "har en strategisk betydelse för Embraers nuvarande och framtida produkter".

Dessutom har företaget också för avsikt att genomföra "den naturliga ersättningen av lediga platser" och uppfylla sitt "åtagande" att "stödja den lokala ekonomiska utvecklingen".

"Portugal är det land där Embraer investerar mest i industriell kapacitet, utanför Brasilien, och som stärker företagets strategiska närvaro i Europa", konstaterade företaget.

Embraers anläggningar i Évora "kombinerar den mest avancerade tekniken för tillverkning av flygstrukturer av metall och komposit med en hög grad av digitalisering och automatisering av produktionsprocesserna", framhöll ordföranden för Embraer Portugal, Antonio Carmesini.

För dessa 100 arbetstillfällen är grundlönen 900 euro för kvalificerad arbetskraft och 830 euro för okvalificerade yrkesverksamma inom sektorn, som kommer att behöva genomgå intern utbildning, uppgav företaget.

Intresserade kandidater kan skicka sin ansökan till candidatures.embraer@embraer.net.br.