I ett uttalande förklarade AdC att den "sanktionerade Auchan, Lidl, Modelo Continente, Pingo Doce tillsammans med en gemensam leverantör av juice, nektar och läskedrycker och två enskilda chefer för att ha deltagit i ett system för prissättning av konsumentförsäljning av den leverantörens produkter".

I noten avslöjar AdC inte leverantörens namn, men ger en "länk" till processen där man kan kontrollera att det är Sumol+Compal.

"Sanktionsbeslutet resulterade i ett totalt bötesbelopp på cirka 80 miljoner euro", uppgav enheten.