I ett brev till biträdande statssekreterare António Lacerda Sales, som Lusa har fått tillgång till, föreslår ordföranden för Ordem dos Médicos (OM), Miguel Guimarães, åtgärder för att integrera "ukrainska flyktingar med kvalifikationer inom medicin" på arbetsmarknaden.

För att kunna skriva in sig i OM måste dessa läkare få sina examina erkända: "Eftersom detta inte är en fråga som ligger inom läkarförbundets kompetensområde är det nu upp till regeringen att hitta en lösning med universiteten för att specifikt erkänna dessa flyktingars akademiska titlar".

Miguel Guimarães, som kontaktades av Lusa, sade att brevet kom efter en förfrågan från Lacerda Sales i meningen vad som kan göras för att "hjälpa till att integrera dessa läkare" som befinner sig "i en kritisk situation".

"De är flyktingar, de har lämnat sin familj, de har lämnat sina saker bakom sig, de har lämnat människor som kämpar för Ukraina, de måste börja om från början och de välkomnas av flera länder och även av Portugal", betonade han.

För den öppna organisationen bör flyktingläkare endast kunna anställas av institutioner eller enheter inom den nationella hälso- och sjukvården, vilket garanterar att "all deras verksamhet utförs i närvaro av en självständig läkare som, förutom att behärska det portugisiska språket, kan kommunicera med flyktingläkaren", eftersom de talar ukrainska eller ett annat språk som de behärskar, till exempel engelska, ryska eller franska.