"Jag är mer och mer övertygad om att vi befinner oss i den utvecklingsfas för Madeira som definierar Madeira som "Atlantens singapurisering"", sade Pedro Ramos i samband med öppnandet av ett rum utrustat med 5G-signal på Hospital Dr.Nélio Mendonça i Funchal.

Tjänstemannen påpekade att regionen har cirka 250 000 invånare, medan Singapore har sex miljoner, men han noterade att Madeira är större i termer av geografisk yta och konstaterade att "de som känt Singapore i 40, 50 år vet att Singapore inte var vad det är nu".

"Därför finns det en väg och denna ambition kan inte betraktas som oproportionerlig och kan uppnås av oss alla", betonade han.

"Madeira är en säker och hälsosam region för hela världen, där vi har ambitionen att skapa vetenskapliga, ekonomiska och finansiella poler och vi vill att fler människor ska komma hit", betonade den regionala hälsosekreteraren i Madeiras regering, som tillhör koalitionen PSD/CDS-PP.

Pedro Ramos räknade upp några av de faser som Madeira har genomgått under sin 600-åriga historia och framhöll att regionen för närvarande befinner sig i den digitala övergångsfasen, vilket kommer att ge fördelar på hälsoområdet.

Tjänstemannen betonade också att Madeiras nya central- och universitetssjukhus "kommer att vara verklighet inom fem till sex år" och att det kommer att utrustas med 5G-nätverk.

Han medgav dock att "det förmodligen kommer att ske några missöden", motiverat av Covid-19-pandemin och kriget i Ukraina.