Bensin i Portugal ligger på 15:e plats bland de dyraste i världen, enligt uppgifter som uppdaterats av Global Petrol Prices.

Medan invasionen av Ukraina har förvärrat en uppåtgående trend i priserna på bränsle och andra råvaror, sker denna ökning inte på ett liknande sätt i resten av världen. Portugal ligger på 15:e plats bland de länder som har den dyraste bensinen, med ett genomsnittligt pris på 2 027 euro/l (eller 2 227 dollar/l).

Portugal ingår också i den grupp av 12 europeiska länder som dominerar rankningen av den dyraste bensinen i världen. Detta beror på att europeiska skatter till stor del återspeglas i slutpriset på bensin. På topp 3 över de länder som har den dyraste bensinen finns dock Monaco med 2 263 euro per liter, Nederländerna med 2 291 euro per liter och Hongkong med 2 620 euro per liter.

Billigaste länder

Längst ner i tabellen finns däremot länder som Venezuela, Libyen och Iran, där priset per liter ligger på cirka 0,023 euro/l, 0,029 euro/l respektive 0,047 euro/l. Det genomsnittliga världsmarknadspriset på bensin ligger för närvarande på 1,34 US-dollar per liter eller 1,21 euro per liter, men det finns tydliga skillnader beroende på hur industrialiserat landet i fråga är och om det är producent eller exportör.

Utvecklade länder tenderar i allmänhet att ha dyrare bensin, medan mindre utvecklade länder, producenter eller exportörer, har den motsatta trenden. I Förenta staterna (USA) kostar bensin till exempel 1,114 euro per liter. Detta land utgör dock ett undantag från regeln eftersom det är både ekonomiskt utvecklat och oljeproducent.