"Portugal nådde den 30 mars totalt 40 026 768 tester för upptäckt av SARS-CoV2 sedan pandemins början", står det i ett uttalande från hälsoministeriet, som inte omfattar uppgifter om självtest.

Bland dessa finns 20,7 miljoner TAAN/PCR-tester och cirka 19,3 miljoner snabba antigentester (TRAg) för professionell användning.

Som verkställande direktören framhöll är denna siffra ett resultat av den "testningsinsats som landet har utvecklat, särskilt under det senaste året", genom genomförandet av planen för att främja testningsstrategin.

I december 2020 utförde Portugal i genomsnitt cirka 34 000 tester per dag, en månad då 1 060 641 tester utfördes.

Under samma månad året därpå gjordes 174 000 tester per dag, med en maximal daglig testning den 30 december (402 756) och en månads totalsumma på 5 404 737 tester.

Tester för yrkesmässigt bruk, som utförs på deltagande laboratorier och apotek, är fortfarande kostnadsfria upp till högst två per månad och användare, vilket bör gälla åtminstone fram till slutet av april.