"Enligt marknadsdata väntas bränslepriserna sjunka med cirka 12 cent per liter diesel och fyra cent per liter bensin nästa vecka", säger finansministeriet.

Enligt den gällande mekanismen, som genom ISP kompenserar den ökning eller minskning av momsintäkterna som orsakas av utvecklingen av bränslepriserna, skulle en sänkning av diesel- och bensinpriset för nästa vecka bestämma en ökning av ISP.

Men med hänsyn till den rådande situationen, säger uttalandet från ministeriet som leds av Fernando Medina, valde regeringen att "skjuta upp denna justering till den tidpunkt då ISP minskas genom tillämpningen av formeln, vilket skedde förra veckan".

"Regeringen bestämmer således att behålla den tillfälliga rabatten på ISP på 4,7 cent per liter diesel och 3,7 cent per liter bensin, och att formeln tillämpas igen nästa vecka med motsvarande justeringar".