Jerónimo Martins-koncernens VD och koncernchef Pedro Soares dos Santos säger i en intervju med Jornal de Negócios/Antena 1 att det är en "stor utmaning" för hela värdekedjan att "försöka förhindra att prisökningarna" "drabbar portugisiska familjer hårt" och uppmanar regeringen att sänka momsen på viktiga varor, i likhet med den polska regeringen.

"Det finns en stor utmaning för jordbrukare, för producenter, för regeringen och för oss [om] hur vi ska försöka förhindra att prisuppgången drabbar portugisiska familjer hårt", säger Jerónimo Martins vd. I detta sammanhang säger Soares dos Santos att regeringen "måste göra detta arbete" för att minska effekterna av de stigande priserna för konsumenterna och försvarar att "det måste vara ett alternativ att sänka momsen" på viktiga varor.

Ordföranden för ägaren till Pingo Doce och Recheio erkänner dock att Polen gjorde det snabbt "för att de hade den finansiella kapaciteten att göra det". "Jag vet inte om vårt land har den", avslutar han. Det erinras om att redan när Soares dos Santos presenterade resultaten för helåret 2021 hade han hävdat att en av den nya regeringens prioriteringar bör vara att ge "en stark skattelättnad för att stödja portugisiska familjer i dessa osäkra tider med ökade inkomster, kostnader och inflation".