I ett uttalande upprepar parlamentsgruppen Chega "behovet av att hålla utlännings- och gränsbevakningstjänsten (SEF) i drift när datumet för dess upphörande är nära", och hänvisar till den lagstadgade tidsfristen, enligt vilken överföringen av SEF:s befogenheter måste vara avslutad senast den 12 maj.

Skydd av gränserna

"Skyddet av våra gränser får inte äventyras, särskilt inte i det nuvarande europeiska sammanhanget, där det finns information som visar att illegala invandrare utnyttjar kriget för att illegalt ta sig in i vårt land", hävdar partiet, men underbyggde inte påståendena med fakta.

Med hänvisning till "färska nyheter" och "information" rapporterar Chega om "nätverk för att stödja olaglig invandring som utnyttjar den tillfälliga skyddstitel som Portugal beviljat alla människor som under den ryska invasionen av Ukraina, om de befann sig på ukrainskt territorium för att bo, studera eller arbeta".

"Det är därför obegripligt att regeringen, särskilt i detta sammanhang, inte slutgiltigt upphäver beslutet att släcka SEF, och därför av ideologiska skäl äventyrar Portugals och hela Europas säkerhet, eftersom det utan ett starkt kriminalpolisorgan är omöjligt att garantera gränssäkerheten", betonar partiet.

Chega betonar "hur viktigt försvaret" av gränserna är för Portugal och Europa och upprepar uppmaningen till regeringen att "slutgiltigt upphäva beslutet att släcka SEF".