"Det var verkligen historiskt, särskilt när det gäller exporten, men det återstår fortfarande mycket arbete när det gäller marknadsföring, skydd och utbildning för att erövra nya marknader", säger Gilberto Igrejas, ordförande för Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP), enligt ett uttalande.

Enligt uppgifter från det offentliga institutet nådde den totala försäljningen av port- och Douroviner år 2021 "rekordvärden" på 600 miljoner euro.

Gilberto Igrejas noterade att "den nationella marknaden, till följd av den minskade turismen, upplever en liten förlust av portvin" och betonade att "det därför är brådskande att fängsla portugiserna, genom att upprepa den marknadsföringsmässiga inriktningen på yngre åldersgrupper".