Enligt en rapport från Público utreds Uber av myndigheten för rörlighet och transport (AMT) och institutet för rörlighet och transport (IMT) för misstankar om att dess användare fortsätter att ha en bedömning av förare i sina personliga register.

Denna praxis, där passagerare betygsätts från 1 till 5, började i juli 2014, men blockerades i Portugal från och med oktober 2018, efter att en lag förbjöd "skapandet och användningen av mekanismer för användarbedömning av förare av TVDE eller operatörer av elektroniska plattformar".

Enheten som leds av Ana Paula Vitorino berättade för Público att den "genom ett klagomål från en användare känner till att denna utvärderingsmekanism existerar", och tillade att den undersöker situationen och att "om den bekräftas strider den mot gällande lagstiftning". IMT säger att man ännu inte har fått några klagomål, men att man analyserar situationen "för att få fram eventuella bevis".