"[...] Detta regeringsprogram behåller de goda strategierna för att utöka förnybar energi och förbättra energieffektiviteten [...], Zero ser också de potentiella åtgärder som utvecklar den cirkulära ekonomin som intressanta, som att införliva uppfyllandet av målen för hållbar utveckling i särskiljningskriterierna SME [små och medelstora företag] och SME Excellence", sade de i ett uttalande.

Zero - Associação Sistema Terrestre Sustentável påpekade att dessa mål inte är "särskilt ambitiösa", men betonade att de utgör ett "första steg" mot en 40-procentig minskning av primärenergiförbrukningen och en 20-procentig minskning av förbrukningen av vatten och andra material i de byggnader som tillhör de direkta och indirekta offentliga förvaltningsenheterna.

Föreningen beklagade dock satsningen på ökad bevattning och det "mycket oambitiösa" målet att fram till 2030 minska utsläppen från transport- och mobilitetssektorn med 40 %.

För att stärka den "hållbarhetskultur" som ingår i den verkställande maktens program föreslår Zero att den linjära ekonomin ska ersättas av en ekonomi som bygger på närhet och korta cykler, "med social rättvisa, som tillgodoser befolkningens hälsa och livskvalitet, mot klimatneutralitet".

När det gäller ekonomisk återhämtning vill Zero att man ska anta en "verkligt hållbar samhällsutveckling", med mindre användning av resurser och mindre produktion av avfall och utsläpp.