I januari och februari 2022 uppgick investeringarna genom gyllene visum på Madeira till cirka 2 miljoner euro. Totalt beviljades fyra uppehållstillstånd för investeringsverksamhet (ARI) i den autonoma regionen.

Under årets första månad beviljades tre ARI till medborgare från Kanada, Ryssland och Iran, enligt uppgifter från utlännings- och gränsmyndigheten (SEF) till Jornal Económico Madeira. Det finns också uppgifter om att en australiensare i februari gjorde en investering i regionen till ett belopp av 590 000 euro.

Nya uppgifter, som Lusa citerar, visar att de investeringar som fångats upp genom gyllene visum på Madeira uppgick till 60 miljoner euro mellan 2017 och 2021, särskilt inom fastighetssektorn, och motsvarar 50 uppehållstillstånd. Medborgare som har gjort inköp för mer än 500 000 euro i den autonoma regionen sedan 2017, med hjälp av ARI, är främst ryssar och nordamerikaner, men även brasilianare, kineser, sydafrikaner och bolivianer har registrerats.

Enligt uppgifter från SEF som offentliggjordes i januari ökade de investeringar som fångats upp genom gyllene visum med 52 % nationellt i december, jämfört med samma period 2020, till 42,1 miljoner euro.