På frågan om Portugal är villigt att tillhandahålla mer militär utrustning till Ukraina, efter att Natos generalsekreterare vid ankomsten till mötet varnade för att landet "har ett akut behov" av mer militärt stöd och sa att han hoppades att de allierade skulle nå en överenskommelse i detta avseende, bekräftade Gomes Cravinho att man planerar att skicka mer materiel, "oavsett om det är defensivt eller offensivt", det vill säga "skyddsmaterial och även offensivt material", det vill säga vapen och ammunition.

"Portugal har stött Ukraina. Landet har redan skickat mer än 60-70 ton krigsmateriel till Ukraina och kommer att skicka mer inom en snar framtid", sade han och bekräftade att det material som ska skickas kommer att vara av samma typ, eftersom "det är det material som Portugal måste kunna överlämna till ukrainarna".