I ett uttalande som skickades till CMVM uppgav energibolaget också att utbetalningen av utdelningen kommer att ske "genom kreditering av kontot hos den finansiella intermediär där de aktier som varje aktieägare innehar är registrerade, dvs. betalningsombudet Santander Totta bank".

EDP:s vinst sjönk med 18 procent under 2021, till 657 miljoner euro. Trots de minskade intäkterna beslutade ledningen med Miguel Stilwell d'Andrade i spetsen att behålla utdelningen och dela ut mer än 750 miljoner euro till aktieägarna, 100 miljoner euro mer än vinsten.