I likhet med Portugal fick de flesta västeuropeiska länder en röd färg, vilket innebär att de har mer än 300 positiva fall av COVID-19 per 100 000 invånare.