Som en del av en serie evenemang som anordnas för att diskutera aktuella investeringstrender i olika EU-medlemsstater stod Banco de España, Banco de Portugal och Europeiska investeringsbanken värd för sin första gemensamma konferens med titeln "Financing Corporates" (finansiering av företag): Lärdomar från COVID-19-krisen och framtida utmaningar".

Politiskt stöd

Mer än 70 företagsledare, bankirer, ekonomer och partner från den offentliga sektorn deltog i evenemanget på Banco de Españas huvudkontor i Madrid. Experter presenterade de viktigaste resultaten av EIB:s investeringsundersökningar 2021 för Spanien och Portugal och diskuterade effekterna av det politiska stöd som infördes under krisen med centralbanker. EU-kommissionären för sammanhållning och reformer, Elisa Fereira, höll huvudanförandet. Europeiska investeringsbankens vice ordförande Ricardo Mourinho Félix, Banco de Españas guvernör Pablo Hernández de Cos och chefen för guvernörens kontor vid Banco de Portugal, Alvaro Novo, diskuterade den roll som EU-programmet European Next Generation och strukturreformerna spelar för tillväxten i de europeiska ekonomierna. Talarna redogjorde för politiska åtgärder som skulle kunna stödja företagen i den utmanande och osäkra ekonomiska miljön, med hänsyn till kriget i Ukraina.

"EIB:s ekonomiska rapporter drar slutsatsen att företagen i allt högre grad föredrar digitala investeringar i en postpandemisk värld, vilket är avgörande för att förbli konkurrenskraftig och undvika att de tvärregionala klyftorna ökar. Vår analys av EIB:s riskkapitalfinansiering visar att stödmottagarnas mervärde ökade med i genomsnitt cirka 50 procent i förhållande till jämförbara företag som inte fick EIB:s riskkapitalfinansiering för att främja FoU och innovation.

"EIB-gruppen är redo att hjälpa spanska och portugisiska företag att övervinna utmaningarna och hindren för investeringar. Som diskuterades under den gemensamma konferensen i dag måste vi också ta hänsyn till situationen i Ukraina och leverera ett samordnat politiskt svar från EU. EIB har förberett ett akut solidaritetspaket för Ukraina på 2 miljarder euro, inklusive ett omedelbart likviditetsstöd på 668 miljoner euro till de ukrainska myndigheterna", sade Ricardo Mourinho Félix, vice ordförande för Europeiska investeringsbanken, i sitt avslutande anförande.

En språngbräda för förändring

I EIB:s arbetsdokument som diskuterades under konferensen presenterades en syn på stöd till företag under krisen. Undersökningen är en del av EIB-gruppens årliga undersökning om investeringar och investeringsfinansiering (EIBIS), en EU-omfattande undersökning av 13 500 företag som samlar in kvantitativ information om både små och medelstora företags och större företags investeringsverksamhet, deras finansieringsbehov och de svårigheter de möter. I kapitel 3 i EIB:s investeringsrapport diskuteras återhämtningen som en språngbräda för förändringar för företagen. Rapporten visar att det offentliga stödet har ökat företagens förmåga att återhämta sig från krisen och skapar förutsättningar för en hållbar återhämtning som stärker ekonomin på lång sikt.